SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Papowo Toruńskie
 
 
                                                                                            

Papowo Toruńskie - gmina Łysomice
Oficjalna strona sołectwa


         

Wybory do rad sołeckich i na sołtysów w 2015 r.

Szanowni mieszkańcy sołectwa,

w wyniku wyborów sołtysem sołectwa ponownie został pan Janusz Górzkowski. Gratulujemy, to już IV kadencja sołtysa.
Została także wybrana nowa rada sołecka na kadencję 2015-2019 w składzie:

Anna Cieplak - przewodnicząca
oraz
Jan Witczak, Alina Majewska, Piotr Pyrek, Barbara Miziołek, Michał Koszytkowski,
Henryk Fajfer

gratulujemy sołtysowi i radzie sołeckej.


Z posiedzenia rady sołeckiej

na I posiedzeniu 24 kwietnia be. spotkała się nowa rada sołecka, w celu omówienia najistotniejszych kwestii.
Podjęto następujące decyzje:

1) wpuszczenie 300 sztuk amura do bagna na ul. Osiedlowej - zadanie już zrealizowane,
2) odnowienie placu zabaw na ul. Osiedlowej,
3) konieczność odmalowania świetlicy wiejskiej oraz poprawienie systemu grzewczego,
4) organizacja zabawy dla mieszkańców.


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (30 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=