SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Historia Papowa Toruńskiego
 

Wieś wzmiankowana jest w 1222 r. w akcie nadania księcia Konrada Mazowieckiego dla biskupa pruskiego Chrystiana. W okresie panowania zakonu krzyżackiego Papowo miało dwa dwory rycerskie. Jednym z właścicieli w tym czasie był Ebrika Papaw. Podczas bitwy grunwaldzkiej wzięty został do niewoli polskiej dowódca kontyngentu zbrojnego z Torunia , Jan von der Merse, który posiadał majętność w Papowie. Król Kazimierz Jagiellończyk, w dowód wdzięczności za okazaną mu pomoc finansową i zbrojną w trakcie wojny trzynastoletniej, nadał miastu Toruniowi w 1457 r. Papowo oraz inne miejscowości położone w dawnym komturstwie toruńskim. W 1631 r. rada miasta Torunia wydzierżawiła folwark w Papowie burmistrzowi toruńskiemu, Heinrichowi Hoppe. W 1816 r. właścicielem folwarku został Carl Elsner. Za jego czasów wydzielony został majątek w Koniczynce. W okresie międzywojennym administratorem majątku był Wacław Andrzej Hulewicz herbu Nowina, żonaty z Julią z Piwnickich.
Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się gotycki kościół p.w. św. Mikołaja z końca XIII w., cmentarz rzymsko-katolicki o założeniu średniowiecznym z grobowcami: Donimirskich, Mazowieckich i Czarlińskich oraz dwór murowany z przełomu XIX i XX w. wzniesiony dla rodziny Elsner.

(materiał pochodzi ze strony nasze.kujwsko-pomorskie.pl)

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (28 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=