SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Korespondencja
 

Szanowni Państwo,

w tym miejscu postaramy się przedstawiać  korespondencję prowadzoną między Radą Sołecką a organami samorządu gminnego, czyli Wójtem i Radą Gminy Łysomice.


   

  • Budowa chodnika w m. Koniczynka dł. 250 m”.  

  UZASADNIENIE: 

  Mieszkańcy od lat w swoich licznych wystąpieniach i apelach proszą władze gminy o wykonanie na terenie tej miejscowości chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.W ostatnich latach można zaobserwować narastający ruch pojazdów mechanicznych. Spowodowane jest to rosnącym zurbanizowaniem terenów po rolniczych w m. Lipniczki, gdzie widać znaczący przyrost zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Droga przez Koniczynkę jest jedną z najkrótszych możliwości dojechania do Torunia, co znacząco wpływa na podniesienie poziomu ruchu kołowego i co z tym wiąże się wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. (Dział 600, rozdział 60016, koszt ok. 25 tys. zł).

   “Zagospodarowanie terenu oraz bagrowanie stawu w m. Papowo Toruńskie ul. Osiedlowa” oraz montaż progów spowalniających na ul. Osiedlowej.
   

   UZASADNIENIE: 

   Mieszkańcy ul. Osiedlowej apelują o zamontowanie progów spowalniających na w/w ulicy. Odkąd uzyskała ona nawierzchnię asfaltową stała się miejscem, gdzie pojazdy mechaniczne poruszają się z dużą prędkością, co znacząco wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa, szczególnie dla licznej grupy dzieci zamieszkałej na tej ulicy.

  Wniosek dotyczący stawu jest zasadny z uwagi na pogarszający się stan wody oraz nabrzeży. Wymiany wymaga również ogradzający staw płot. Staw był czyszczony ok. 25 lat temu i od tamtego czasu nastąpiła znaczna degradacja środowiskowa tego zbiornika. Ponadto uporządkowania wymaga teren od strony północnej, na którym mieszkańcy postulują, żeby po uprzednim odgrodzeniu go od stawu urządzić teren rekreacyjny dla dzieci, które dotychczas wolny czas spędzają na ulicy.

   “Zakup kosiarki ciągnikowej wraz z osprzętem dla sołectwa Papowo Toruńskie”.
   

   

  UZASADNIENIE:
  Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy co roku składają liczne prośby do pracowników UG Łysomice o należytą pielęgnację terenów zielonych na terenie sołectwa. W związku z dużym obciążeniem zadań, jakie są do realizacji na terenie gminny w tym zakresie, jest zasadnym zakup ogrodowego ciągnika wraz z koszem (koszt ok. 6 tys. zł) do pielęgnacji terenów zielonych na terenie sołectwa. Sprzęt byłby wykorzystany do koszenia trawy wokół świetlicy wiejskiej i boiska w Papowie oraz Koniczynce, a także do cięcia trawy przy ciągach pieszo-rowerowych w kierunku Łysomic i dworca PKP Papowo Tor. (Dział 900, rozdział 90004, koszt ok. 6 tys. zł).


  Szanowni Państwo,
  warto prowadzić dialog i przekonywać do swoich racji organ zarządzający, bowiem odpowiedzią na nasze propozycje jest załącznik nr 12 do budżetu gminy na 2012 r. Okazuje się że po latach można uporządkować sprawę boiska sportowego, czy też chodnika i placu zabaw w Koniczynce.
  Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną wspólpracę oraz wsłuchanie się w głos mieszkańców.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (15 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=