SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Sprawozdanie z III roku działalności
 

SPRAWOZDANIE RADY SOŁECKIEJ 18.02.2013 – 17.02.2014

1.      19.03.2013 r. odbyło się zebranie wiejskie. Podczas zebrania zostały omówione zasady gospodarowania odpadami komunalnymi po 01.07.br.

Na zabraniu sołtys i przewodniczący rady sołeckiej złożyli sprawozdania z działalności z 2012 r. Skarbnik gminy przedstawiła założenia do nowego sposobu zarządzania świetlicami wiejskimi w gminie.

           W zebraniu wziął udział dzielnicowy Policji z Chełmży, który omówił powszechnie    obowiązujące zagrożenia związane z przestępczością głównie tzw. na wnuczka.

2.      02.04.br. - 12 spotkanie RS. Podczas spotkania przewodniczący RS oraz sołtys przedstawili członkom rady uzyskane dotychczas informacje w zakresie nowych zasad funkcjonowania świetlicy. Ponadto przypomniano zadania do realizacji wynikające z zapisów funduszu sołeckiego.

3.      03.05.br. Dzień Strażaka oraz 105. rocznica powstania OSP Papowo Tor. W okolicznościowej uroczystości RS reprezentował sołtys J. Górzkowski i przewodniczący Piotr Pyrek oraz KKA p. A. Majewska.

4.      Maj – remont przystanku autobusowego w m. Koniczynka ze środków funduszu sołeckiego na 2013 r. oraz montaż tablicy informacyjnej zakupionej przez gminę.

5.      15-17.05.br. montaż rolet wewnętrznych w świetlicy w Papowie ze środków funduszu sołeckiego na 2013 r.

6.      19.05. br. Gminne obchody Dnia Matki wraz z tradycyjnym koncertem w kościele i imprezą okolicznościową w świetlicy wiejskiej.

7.      20.05.br. skierowanie pisma do skarbnika gminy z prośbą o dokonanie przesunięć budżetowych środków ze świetlicy wiejskiej na zakupy do sołectwa (środki zostały przesunięte uchwałą rady gminy 27 maja w kwocie 2300 zł).

8.      28-29.05.br. przystąpienie do wyrównania terenu pod parking przy świetlicy wiejskiej. Wyrównanie terenu, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na ul. Osiedlowej.

9.      12.06.br. spotkanie RS i sołtysa z wójtem i skarbnikiem gminy ws. funduszu sołeckiego.

10. 21.07.br. festyn „wesołe wakacje” w Koniczynce. Organizatorami byli mieszkańcy Koniczynki, RS, KKA. Podziękowania dla OSP Lulkowa i Papowa Tor., UGŁ, mieszkańców oraz sponsorów za zaangażowanie rzeczowe i finansowe.

11. lipiec/sierpień. W ramach funduszu sołeckiego zakup klimatyzacji wraz z montażem (3 tys. zł), ogrodzenie terenu przy świetlicy wraz z bramą (2 tys. zł) oraz ogrodzenie stawu na ul. Lipowej. Odwodnienie placu przy ul. Osiedlowej.

12. 02.08.br. spotkanie rady sołeckiej ws. podziału funduszu sołeckiego na 2014 r.

13. 01.09.br. przygotowanie wieńca i uczestnictwo pań z RS i KKA w gminnych dożynkach w Wytrębowicach.

14. 08.09.br.przygotowanie 2 wieńca i uczestnictwo pań z RS i KKA w parafialnych dożynkach w Papowie.

15. Wrzesień - przeniesienie blaszanej wiaty przystankowej z ul. Lipowej na przystanek przy krzyżu w kierunku Koniczynki w Papowie. Montaż wiaty wraz z polbrukiem przez UGŁ.

16. 17.09.br.jesienne zebranie wiejskie ws. podziału środków z funduszu sołeckiego na 2014 r. Na zabraniu sołtys i przewodniczący rady sołeckiej złożyli sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w br.

17. 30.09.br. przyjęcie przez radę gminy regulaminu funkcjonowania świetlic w gminie, w tym w Papowie Tor.

18. 08.10.br. spotkanie rady sołeckiej w sprawie omówienia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich (uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich przyjęta 30.09.br. przez radę gminy) oraz organizacji imprezy andrzejkowej. Podjęcie decyzji o zakupie ze środków wpłacanych jako darowizny na rzecz sołectwa krawężników pod budowę parkingu przy świetlicy.

19. W październiku skierowanie pisma od rady sołeckiej do skarbnika gminy z prośbą o przesunięcie środków z darowizn na sołectwo na zakup krawężników pod budowę parkingu przy świetlicy.

20. 29.10.br. rada gminy dokonała przesunięcia 756 zł z darowizn na rzecz sołectwa na zakup krawężników pod budowę parkingu przy świetlicy.

21. 30.11. Andrzejki w świetlicy zorganizowane przez KKA i RS.

22. Początek grudnia – zakup krawężników pod parking przy świetlicy.

23. W grudniu skierowanie pisma od rady sołeckiej do skarbnika gminy z prośbą o przesunięcie środków z darowizn na sołectwo na zakupy dotyczące wyposażenia świetlicy.

24. 13.12. spotkanie opłatkowe w m. Kamionki. Uczestnictwo pań z RS i KKA.

25. 12.01.2014 r. udział pań z KKA i RS w 22 finale WOŚP w Łysomicach.

26. 28.01.br. spotkanie rady sołeckiej. Omówienie zasad funkcjonowania świetlicy w 2014 r., inwestycji realizowanych w 2014 r. w sołectwie, organizacji balu dla dzieci oraz podsumowanie 2013 r.

27. 07.02.br. spotkanie rady sołeckiej w celu przeprowadzenia spisu z natury urządzeń i wyposażenia świetlicy.

28. 08.02.br. III bal karnawałowy dla dzieci ze sołectwa. Udział ok. 60 dzieci z terenu sołectwa. Spotkanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego na 2014 r., komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przez UG Łysomice.

29. 15.02. br. zabawa walentynkowa zorganizowana przez KKA.

30.                       W czasie objętym sprawozdaniem Sołtys i Przewodniczący RS zgodnie z zapisami statutu Gminy Łysomice uczestniczyli w sesjach RG Łysomice.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=