SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Fundusz sołecki na 2012 r.
 
Szanowni mieszkańcy,
podczas zebrania sołeckiego we wrześniu 2011 r. zebranie wiejskie dokonało rozdyspopnowania  środków z funduszu sołeckiego na 2012 r.
Fundusz sołecki jest częścią składową budżetu gminy i jest on wydrębniony każdego roku w drodze uchwały rady gminy. Pieniądze składające się na fundusz sołecki stanowią odpis z podatku mieszkańców danego
sołectwa, więc...im więcej jest nas tym lepiej.
21 grudnia ubr. RGŁ podjęła uchwałę budżetową i stąd
prezentujemy zadania, jakie mają być zeralizowane w 2012 r.:
  1. współpraca z OSP - zakup materiałów i wyposażenia  -3, 000 zł (dotyczy dofinansowania hełmów z atestem dla OSP - sprzęt jest potrzebny w związku z przystąpieniem OSP do Krajowego Systemu Ratownictwa),
  2. zakup materiałów do ogodzenia i uporządkowania terenu wokół stawu przy ul. Osiedlowej - 7,000 zł
  3. zakup usług dotyczących ogrodzenia i uporządkowania terenu wokół stawu ul. Osiedlowa - 8,000 zł, (dwa powyższe zadania są odpowiedzą na wielokrotnie ponawiane prośby mieszkańców dotyczące uporządkowania zbiornika wodnego i przylegającego terenu. Należy nadmienić, że ostatnie porządki w tym stawie miały miejsce w połowie lat 80. ubiegłego wieku),
  4. poprawa estetyki sołectwa - 2,018,73 zł (pieniądze te zostaną przeznaczone na opłacenie grupy pracowników, którzy od stycznia 2012 r. będą zajmowali się porządkowanierm każdego ze sołectw),
  5. doposażenie świetlicy - 4,000 zł (na tym etapie nie ma jeszcze decyzji zakupowych co do konkretnych rzeczy),
  6. budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Koniczynka - 4,000 zł (to realizacja skolei wielu próśb mieszkańców Koniczynki, którzy słusznie podnosili, że przez 20 lat nie działo się praktycznie nic znaczącego w ich miejscowości).
Ponad to w planie inwestycyjnym budżetu gminy na 2012 r. uchwalonym razem z budżetem  na 2012 r.znalazły się następujące zadania:
  1. Budowa boiska sportowego w Papowie Toruńskim - 100 tys. zł (jest to odpowiedź (patrz zakładka korespondencja) na wniosek Rady Sołeckiej obecnej i poprzedniej kadencji),
  2. budowa chodnika w m. Konicznynka 250 m - 20 tys. zł (na razie jest to jeszcze faza dokumentacji projektowej, Ta inwestycja jest realizowana również na wniosek (patrz zakładka korespondencja) Rady Sołeckiej),
  3. ogrodzenia placu zabaw w Koniczynce - 4 tys. zł (jest to odpowiedź na wniosek Rady Sołeckiej obecnej),
  4. w ramach gospodarki wodno-ściekowej będą przekazane środki na odmulanie stawu przy ul. Osiedlowej -30 tys. zł (powyższe środki gmina miała zamiar dołożyć do funduszu sołeckiego na 2011 r. w przypadku, gdyby pieniądze z fundusz sołeckiego 2011 r. zostały w całości skierowane na inwestycję w staw).
  
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (12 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=