SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Protokół z zebrania wiejskiego 25.02.2014
 

 

Protokół z zebrania wiejskiego 25.02.2014 r.

 

1.      Otwarcie zebrania – sołtys J. Górzkowski

2.      Powitanie gości: wójt gminy P. Kowal, przewodn. GSW A. Paczkowski,

3.      Wybór protokolanta: P. Pyrek,

4.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.

5.      Sprawozdanie sołtys i rady sołeckiej

- wykonanie funduszu sołeckiego za 2013 r.

- wykaz wydatków i wpływów ze świetlicy

 

p. J. Górzkowski – propozycja przekazania naczyń dla KKA w firmie głosowania zebrania wiejskiego.

 

Dyskusja:

 

p. J. Kuban – trzeba wykonać przepisy i przekazać

 

p. P. Kowal – naczyniami i tak zawiaduje KKA, więc mogą za nie odpowiadać.

 

Głosownie jednomyślnie „za”

 

p. J. Górzkowski – tak będzie lepiej, bo będą większe możliwości finansowania. Z tego można finansować bieżące naprawy.

 

p. R. Kręciszewska – dlaczego nie są sprzątane przystanki ?

 

p. P. Kowal – odp., że niedawno były remontowane.

 

p. R. Kręciszewska – powiedziała, że chodzi z wodą spłukiwać

 

p. P. Kowal – trzeba pilnować dzieci, żeby nie niszczyły i nie brudziły.

 

p. J. Górzkowski – nie zgodził się, że to robią dzieci.

 

p. P. Kowal – przystanki powinien sprzątać zarządca drogi, a tego nie robi. To niszczą miejscowi.

 

p. B. Walter – czy za zniszczenie przystanku na ul. Jesionowej zostaną obciążeni sprawcy, których złapano ?

 

p. P. Kowal – tak, zostali obciążeni, bo nie naprawili w czasie.

 

p. B. Miziołek – dlaczego 100 tys. będzie kosztowała budowa placu przed przedszkolem ?

 

p. P. Kowal – to jest 1000m2,pla z polbruku na 60 samochodów. Z tyłu będzie robione boisko. Trzeba wejść w teren obsiany, który jest użytkowany bez zgody od  lat.

 

p. R. Kręciszewska – co z placem koło dębu przy przedszkolu ?

 

p. P. Kowal – będzie wycięty żywopłot, będzie parking

harmonogram budowy dróg:

*      Końcówka ul. Lipowej,

*      Ul. Parkowa, Kościelna,

*      Ul. Kasztanowa od ul. Dworcowej do końca zabudowy,

*      Ul. Spółdzielcza jest pod znakiem zapytania, bo na razie jest ślepa. Trzeba prowadzić rozmowy z miastem

 

p. B. Walter – czy można dogadać się z lasami ?

 

p. P. Kowal – można, bo to jet droga pożarowa.

 

p. B. Miziołek – tam jeżdżą ciężarówki, bo mają taki wpisane w gps-ach.

 

p. P. Kowal – MZD wydał zakaz wjazdu ciężarówek do miasta w godz. 9-17 i robią sobie skrót.

 

p. B. Miziołek – czy jest plan połączenia Papowa z Toruniem ?

 

p. P. Kowal – jest przez Łysomice. Są prowadzone rozmowy z prezydentem miasta. Nie wiadomo kiedy będzie wybudowana trasa koło cmentarza komunalnego.

W bieżącej kadencji wybudowano w gminie 24 km dróg. Ta droga może powstać w wyniku wybudowania trasy mostowej.

 

p. B. Miziołek – doceniamy budowę dróg.

 

p. B. Walter – czy jest planowane połączenie DK nr 91 z A1 ?

 

p. P. Kowal – trwają rozmowy z marszałkiem, ale Bydgoszcz to wykreśla.

 

p. J. Kuban – co z kamiennymi poboczami dróg, które się rozjeżdżają ?

 

p. P. Kowal – nic nie da się zrobić. Trzeba dokupić gruntu na poszerzenie.

 

p. P. Pyrek – ile kosztuje oświetlenie dróg ?

 

p. P. Kowal – jest przeszło 1 tys. lamp. Koszt to 700tys. zł.

 

p. B. Miziołek – czy można z energii odnawialnej ?

 

p. P. Kowal – nie opłaca się. Koszt lampy to 13 tys. zł, jest drogi akumulator litowo-jonowy z gwarancją na 2 lata. Mogą być kradzieże lamp. Zostaną zamontowane na ul. Lipowej w Łysomicach 4 i 4 w PT-Osieki ledowe koszt lampy to 1.1 i1.4 tys. zł. Te lampy zużywają ok. 50% mniej energii. Rozstaw słupów jest co 30-35 m, więc trzeba sprawdzić kąt oświetlenia. Gmina płaci za oświetlenie i konserwację 1 słupa 200 zł/rok.

 

p. J. Kuban – a wymiany żarówek ?

 

p. P. Kowal – to w ramach konserwacji. Lampy wybudowane trzeba przekazywać energetyce. Lampy ledowe biorą dużo energii na rozruch. Wymiana 1 tys. źródeł po 1.5 tys zł to 1.5 mln zł. Nie są planowane wyłączenia na głównych drogach z uwagi na ruch niebezpieczeństwo.

 

6. Spółka wodan.

 

p. A. Paczkowski:

 

*      Podziękował za płacenie składek – 92% ściągalności,

*      W 2013 r. 35 awarii usunięto u rolników,

*      Awarie zgłaszać u p. Balickiej

 

p. B. Walter – czemu nie usunięto śmieci przy oczyszczaniu przepustu przy ul. Kanałowej ?

 

p. A. Paczkowski – nie ma gdzie ich wywieźć.

 

p. J. Kuban – trzeba wykopać dziurę i zawalić.

 

p. P. Kowal – wywieźć do PSZOK-u.

 

p. B. Walter – poruszył problem zalewania pola ze strugi na Osiekach.

 

p. A. Paczkowski – poprosił o zgłaszanie problemu.

 

p. J. Górzkowski – wyraził zadowolenie z reaktywacji spółki.

 

p. P. Kowal – doposażenie poprawiło jej działalność.

 

p. A. Paczkowski – budżet 0.5 mln zł, 170 tys. zł od rolników, 120 tys. zł dotacja, 30 tys. zł od marszałka i 11 tys. zł od wojewody. Pozostałe dotacje to usługi. Składki od 3 lat są te same.

 

p. S. Szczygielski – ilu jest urzędników ?

 

p. A. Paczkowski – technik ½ etatu, księgowa ½, 3 pracowników na etacie i pozostali to praca społeczna.

 

p. S. Szczygielski – kto podwyższa podatki ?

 

p. P. Kowal – podatki uchwala rada. Podatki są wyższe o skalę inflacji. Subwencja oświatowa mniejsza o 200 ys. Zł. Wydatki sztywne to 10 mln zł. Trzeba dołożyć 3.5 mln. Dowozy trzeba sfinansować samemu, koszty rosną. Gmina utrzymuje ośrodki zdrowia, lekarze przyjmują wszystkich. Gmina musi wykonywać przepisy np. ustawa o ochronie gruntów rolnych 3 klasy.

 

7. Zapytania i wolne wnioski

 

p. F. Osicki – zapytał o niedokończony chodnik w Koniczynce i nie dolany asfalt.

 

p. P. Kowal – zostanie dolane i dokończone.

 

p. F. Osicki – czy będzie po 2 stronach chodnik ?

 

p. P. Kowal – nie bo 60 cm chodnik nic nie daje. Trzeba pozyskać grunt.

 

p. F. Osicki – postawić znak 8 t., bo droga od ciężkich samochodów p. Czajkowskiego nie wytrzymuje.

 

p. B. Miziołek – p. Czajkowski też płaci podatki, więc ma prawo jeździć.

 

p. P. Kowal – nie chcę stawiać policji, bo i tak dzięki cb radiu będą omijali te trasy.

 

p. F. Osicki – czy są rozmowy o gruncie pod boisko z UMK ?

 

p. P. Kowal – poszło pismo do rektora. Będą rozmowy.

 

p. J. Górzkowski – warto pomyśleć o kosiarce samojezdnej do koszenia boisk.

 

p. P. Kowal – będzie zakupiona, bo nie każda nadaje się na boiska. To jest kosiarka wrzecionowa, którą trzeba ciągnąc samemu.  Zostanie zakupiona po wybudowaniu boiska w Ostaszewie. Otwarcie 31.05.br. z festynem. Dotychczasowe boisko będzie sprzedane.

 

8. Informacje z OSP Papowo Tor.

 

p. H. Kosielski:

 

*      W ubr. 108 wyjazdów, 23 pożary,

*      2 samochody gaśnicze, 1 podnośnik,

*      W marcu będzie nowy ciężki samochód Renault na 6 ton wody,

*      W Br. Remont remizy, będzie położona kostka + parking.

 

9. Zakończenie.

 

 

Protokół sporządził                                                                           Sołtys Papowo Tor.

Piotr Pyrek                                                                                        Janusz Górzkowski

Przewodniczący rady sołeckiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (6 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=