SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Protokół z zebrania wiejskiego - 17.09.2013 r.
 
Protokół z zebrania Wiejskiego w Papowie Toruńskim z dnia 17.09.2013 godzina 19.00
1.  Otwarcie zebrania przez Sołtysa Janusza Górzkowskiego .
2.  Powitanie przybyłych Gości :
-  Pana Wójta Piotra Kowala
-  Pana Dzielnicowego sierż. Bartłomieja Balińskiego
-  Przedstawiciela MPO Joanny Popławskiej
-  Radnej Beaty Walter
-  Wiceprzewodniczącego Rady Gminny Roberta Kożuchowskiego
-  Prezesa Spółki Wodnej Andrzeja Paczkowskiego
-  Członka Zarządu Panią Małgorzatę Balicką
3.  wybór protokolanta - została wybrana Pani Edyta Kosielska.
Ogłoszenie 30 min przerwy przez Przewodniczącego zebrania Pana Janusza Górzkowskiego ze względu na brak kworum . Następnie głos zabrał Pan Wójt Piotr Kowal odnośnie sprawy wywozu i segregacji śmieci oraz głos zabrała Pani Przedstawiciel MPO wypowiadając się na temat wywozu i sortownia odpadów. Pan Przewodniczący oddał głos Panu Dzielnicowemu, który przestrzegał mieszkańców przed kradzieżami i włamaniami mającymi miejsce na terenie Naszej Gminy, aby Zwiększyć czujność sąsiedzką.
4.  Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania przez Pana Sołtysa .
5.  Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej i dotychczasowej działalności .sprawozdanie przedstawił Pan Sołtys Janusz Górzkowski i Przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Piotr Pyrek.{załącznik nr 1).
6.  Projekt podziału środków będących w dyspozycji Sołectwa na rok 2014 - projekt odczytał Przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Piotr Pyrek:
- dla OSP Papowo Toruńskie dofinansowanie zakupu mundurów do działań ratowniczo-gaśniczych - 3 000 zł
- promocja sołectwa - zakupy na imprezy sołeckie- 3000 zł
- odnowienie i renowacja placu zabaw w Koniczynce - zakup materiałów -1000 zł
- pielęgnacja terenów zielonych - zakup materiałów    -1500 zł
- urządzenie parkingu przy świetlicy - Zakupy, usługi    - 2500 zł
- urządzenie parkingu przy świetlicy - zakup materiałów - 7000 zł
- partycypacja w budowie chodnika w Koniczynce    -15 000 zł
- sprzątanie sołectwa - zakup usługi    - 1909,43 zł
Łączna kwota  34 909 43 zł
Podział środków został poddany pod głosowanie, który Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęto.
7.  Na delegatów do spółki wodnej zostali wybrani: Pan Józef Kubań, Pan Jan Nadstawny oraz Pan Leon Koszytkowski
8.  - Pytanie zadał Pan Koszytkowski do Pana Wójta : Stoi kosze na śmieci na przystanku i worek ze śmieciami na placu zabaw . Kto ma zabierać te śmieci ? Pan Wójt odpowiedział: Śmieci powinny być zabrane przez Zakład Komunalny z Gostkowa .
-  Pani Czapiewska M. zapytała Pana Wójta o możliwość wydłużenia trasy przez Papowo Toruńskie - Łysomice autobusów MZK z Torunia . Pan Wójt odpowiedział ze wiąże się to z bardzo dużymi kosztami.
-  Pani Czapiewska zapytała Pana Wójta czy jest możliwość zabezpieczenia przejścia dla pieszych znajdującego Się przy stawie. Pan Wójt odpowiedział: pismo zostało wysłane do przedstawicieli drogi.
-Pan Nadstawny zadał pytanie Panu Watowi czy są pieniądze na naprawdę dróg. Pan Wójt odpowiedział że drogi są naprawiane dwa razy w ciągu roku
-  Pan Sołtys zadał pytanie Panu Wójtowi czy jest możliwość, aby na ciągłym dyżurze w zimę było operator sprzętu do odśnieżania. Pan Wójt Odpowiedział: Sprzęt odśnieżający porusza się według ustalonego harmonogramu a priorytetem w odśnieżaniu dróg jest dojazd do osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Wnioski proszę kierować do GOPS-u
-  Pani Marzena Walter zadała pytanie do Pana Wójta; czy będzie coś robione z drogą na ulicy Lipowej ?
Pan Wójt odpowiedział; Planowane jest położenie nawierzchni spryskowo-asfaltowej.
Pan Wójt podziękował wszystkim Mieszkańcom i Stowarzyszeniom za pomoc i udział w Dożynkach Gminnych, które odbyły się w Wytrębowicach .
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski i odpowiedział Panu Sołtysowi na zadane Pytanie odnośnie nowych przepisów obowiązujących odnośnie dyscypliny finansowej w Urzędach Gminy, Pan Witczak zapytał Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o sytuacje finansową Gminy.
Pan Wiceprzewodniczący odpowiedział ze sytuacja jest dobra.
Pan sołtys podziękował Panu Koszytkowskiemu i osobom zaangażowanym za zorganizowanie pikniku który się odbył w Koniczynce.
Pan Kuban podziękował Panu Paczkowskiemu za konserwacje urządzeń melioracyjnych.
Pan Sołtys podziękował mieszkańcom za udział w zebraniu i na tym zebranie zostało zakończone

      
Protokolant
Edyta Kosielska


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=